top of page

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?


Özel eğitim öğretmeni, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve öğretim süreçlerine destek veren, onların en üst düzeyde gelişimlerine katkı sağlayan bir meslektir. Bu nedenle, özel eğitim öğretmeninde bulunması gereken özellikler, diğer öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerden farklıdır.

Özel eğitim öğretmeninde bulunması gereken temel özellikler şunlardır:

  • Sevgi ve şefkat: Özel eğitim öğrencileri, diğer öğrencilere göre daha fazla sevgi ve şefkate ihtiyaç duyarlar. Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlayarak ve onlara sevgiyle yaklaşarak onlara destek olmalıdır.

  • Sabır: Özel eğitim öğrencileri, diğer öğrencilere göre öğrenmede daha fazla zorluk yaşayabilirler. Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin öğrenme sürecine sabırlı ve anlayışlı yaklaşmalıdır.

  • Hoşgörü: Özel eğitim öğrencileri, farklı davranış ve özelliklere sahip olabilirler. Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin farklılıklarını kabul ederek ve onlara hoşgörüyle yaklaşmalıdır.

  • İletişim becerileri: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre etkili iletişim becerileri kullanmalıdır.

  • Planlama ve organizasyon becerileri: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre uygun eğitim programları ve etkinlikleri planlayabilmeli ve organize edebilmelidir.

  • Problem çözme becerileri: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin karşılaşabileceği sorunları çözebilecek beceriler geliştirmelidir.

Bunlara ek olarak, özel eğitim öğretmeninde bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:

  • Öğrenme ve gelişime açıklık: Özel eğitim öğretmeni, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirmeye açık olmalıdır.

  • Takım çalışması becerileri: Özel eğitim öğretmeni, diğer öğretmenler, aileler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışabilmelidir.

  • Esneklik: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarını ve etkinliklerini esnek bir şekilde uyarlayabilmeli ve uygulayabilmelidir.

Özel eğitim öğretmenliği, zorlu ama aynı zamanda oldukça anlamlı bir meslektir. Bu mesleği seçmek isteyen kişilerin, yukarıda bahsedilen özellikleri taşıyor olması önemlidir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page