top of page

ÖZEL EĞİTİM NEDİR?Özel eğitim, herhangi bir nedenle yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bireysel eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi ifade eder.

Özel eğitim, bireylerin bireysel farklılıklarına; akademik, sosyal, günlük yaşam ve benzeri yetersizliklerine hitap eden geliştirilmiş ve bireyselleştirilmiş eğitim anlayışıdır.

Özel eğitim, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Öğrencilerin, yaşıtlarıyla eşit fırsatlara sahip olmaları ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri için gerekli desteği sağlar.

Özel eğitim, aşağıdaki bireylere sağlanabilir:

 • Zihinsel engelli bireyler

 • Gelişimsel yetersizliği olan bireyler

 • İletişim bozukluğu olan bireyler

 • Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan bireyler

 • Fiziksel engelli bireyler

 • Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler

 • Çoklu yetersizliği olan bireyler

Özel eğitim, aşağıdaki ortamlarda sağlanabilir:

 • Özel eğitim okulları

 • Anaokulları

 • İlkokullar

 • Ortaokullar

 • Liseler

 • Rehabilitasyon merkezleri

 • Aile destek merkezleri

Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında, bireyin ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınır. Bu nedenle, özel eğitim hizmetleri bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile yürütülür. BEP, öğrencinin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Özel eğitim, bireylerin topluma aktif bir şekilde katılmalarına ve bağımsız bir yaşam sürmelerine yardımcı olan önemli bir hizmettir.

Özel eğitimin temel hedefleri şunlardır:

 • Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini desteklemek

 • Öğrencilerin yaşıtlarıyla eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak

 • Öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak

Özel eğitim, bireylerin potansiyellerine ulaşmalarına ve topluma aktif bir şekilde katılmalarına yardımcı olan önemli bir hizmettir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page