top of page

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?


ÖZEL EĞİTİM SINIFI

Özel eğitim öğretmeni, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapan profesyoneldir. Özel eğitim öğretmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini değerlendirmek için çeşitli yöntem ve teknikler kullanır. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında temel oluşturur.

  • Öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlamak: BEP, öğrencinin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak BEP'ler hazırlar.

  • BEP'leri uygulamak ve izlemek: ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ, BEP'leri öğrencilere uygulamak ve öğrencilerin gelişimini izlemekle sorumludur. Öğrencilerin gelişimini düzenli olarak takip ederek, BEP'lerde gerekli değişiklikleri yapar.

  • Aileleri bilgilendirmek ve desteklemek: Özel eğitim öğretmeni, aileleri öğrencilerin eğitim süreçlerine dahil etmek ve onları desteklemek için çalışır. Ailelere öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi verir ve onlara eğitim ve destek konusunda yardımcı olur.

  • Diğer meslek elemanlarıyla iş birliği yapmak: Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda diğer meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Bu meslek elemanları arasında rehberlik öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapistler, konuşma terapistleri ve psikologlar yer alır.

Özel eğitim öğretmeni, öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarına ve topluma aktif bir şekilde katılmalarına yardımcı olmak için çeşitli yöntem ve teknikler kullanır. Bu yöntem ve teknikler arasında öğretim yöntemleri, öğretim materyalleri, davranışsal müdahaleler ve destek grupları yer alır.

Özel eğitim öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmak gerekir. Özel eğitim öğretmenliği, topluma önemli katkılar sağlayan önemli bir meslektir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 17
Rated 5 out of 5 stars.

Çok iyi bir yazı

Like
bottom of page