top of page

ÖZEL GEREKSİNİM TÜRLERİ KAÇ TANEDİR?


Özel gereksinim türleri, bireyin yetersizliğinin kaynağına göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Fiziksel yetersizlik: Bireyin hareket, görme, işitme, konuşma veya solunum gibi fiziksel işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Zihinsel yetersizlik: Bireyin bilişsel, dil ve öğrenme işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Ruhsal yetersizlik: Bireyin duygusal, davranışsal veya sosyal işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Duyusal yetersizlik: Bireyin görme, işitme veya dokunma gibi duyusal işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

Bu sınıflandırmaya göre, özel gereksinim türleri 4'e ayrılır. Ancak, özel gereksinim türleri, bireyin yetersizliğinin şiddetine ve etkilerine göre de sınıflandırılabilir. Örneğin, bir bireyin hafif zihinsel yetersizliği olabilirken, başka bir bireyin ağır zihinsel yetersizliği olabilir.

Fiziksel yetersizlik türleri şunlardır:

 • Hareket yetersizliği: Bireyin hareketini etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, beyin felci, spinal müsküler atrofi, doğuştan gelen kusurlar veya yaralanmalar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

 • Görme yetersizliği: Bireyin görmesini etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, körlük, az görme veya görme bozuklukları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

 • İşitme yetersizliği: Bireyin duymasını etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, sağırlık, az duyma veya işitme bozuklukları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

 • Konuşma yetersizliği: Bireyin konuşmasını etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, dil ve konuşma bozuklukları, ses kısıklığı veya ses bozuklukları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

 • Solunum yetersizliği: Bireyin solunumunu etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solunum kaslarının zayıflığı veya solunum yollarının tıkanması gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Zihinsel yetersizlik türleri şunlardır:

 • Geç gelişen zihinsel yetersizlik: Bireyin zihinsel gelişiminin normalden daha yavaş ilerlediği yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu veya fetal alkol sendromu gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

 • Kalıtsal zihinsel yetersizlik: Bireyin ebeveynlerinden miras aldığı yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, frengi, fenilketonüri veya Tay-Sachs hastalığı gibi çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir.

 • Kaza veya hastalık nedeniyle oluşan zihinsel yetersizlik: Bireyin geçirdiği kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler, beyin travması, beyin kanaması veya menenjit gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Ruhsal yetersizlik türleri şunlardır:

 • Anksiyete bozuklukları: Kişide kaygı, endişe ve korku gibi duyguların aşırı yaşandığı bozukluklardır.

 • Depresyon: Kişide mutsuzluk, ilgi kaybı ve enerji düşüklüğü gibi belirtilerin görüldüğü bozukluktur.

 • Bipolar bozukluk: Kişide aşırı mutluluk ve aşırı mutsuzluk dönemlerinin yaşandığı bozukluktur.

 • Şizofreni: Kişide gerçeklikten kopma, halüsinasyonlar ve sanrılar gibi belirtilerin görüldüğü bozukluktur.

 • Obsesif-kompulsif bozukluk: Kişide tekrarlayan düşünceler ve davranışların yaşandığı bozukluktur.

Duyusal yetersizlik türleri şunlardır:

 • Görme yetersizliği: Bireyin görme yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetmesidir.

 • İşitme yetersizliği: Bireyin duyma yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetmesidir.

 • Dokunma yetersizliği: Bireyin dokunma yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetmesidir.

 • Duyusal bozukluklar: Bireyin duyusal uyaranlara karşı verdiği tepkilerin olağan dışı olmasıdır.

Özel gereksinimi olan bireyler, yaşadıkları yetersizliğe bağlı olarak çeşitli zorluklar yaşayabilirler. Bu zorluklar, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede, eğitim, iş ve sosyal yaşamda zorluklar olarak karşımıza çıkabilir.

Özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler, fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılabilir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page