top of page

AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARINA KARŞI OLAN BAKIŞ AÇISI VE TUTUMLARI NASILDIR ?

Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan bakış açısı ve tutumları, çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler arasında, ailenin sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, kültürel değerleri ve kişisel deneyimleri yer alır.

Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan bakış açıları ve tutumları, genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Kabul: Aile, çocuğun zihin yetersizliğini kabul eder ve onun için en iyisini yapmaya çalışır.

 • İnkar: Aile, çocuğun zihin yetersizliğini inkar eder veya reddeder.

 • Suçluluk: Aile, çocuğun zihin yetersizliğinden kendisini sorumlu tutar.

 • Üzüntü: Aile, çocuğun zihin yetersizliği nedeniyle üzüntü ve keder yaşar.

 • Kaygı: Aile, çocuğun zihin yetersizliği nedeniyle gelecek için endişe duyar.Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan tutumları, genellikle aşağıdaki şekilde ifade edilir:

 • Aşırı korumacı: Aile, çocuğu aşırı derecede korur ve onu bağımsız yaşam için hazırlamak için gereken fırsatlardan mahrum bırakır.

 • Aşırı beklentili: Aile, çocuktan normal gelişim gösteren bir çocuktan beklenenden daha fazlasını talep eder.

 • Aşırı şefkatli: Aile, çocukla aşırı derecede şefkatli bir ilişki kurar ve ona bağımlı hale gelir.

 • Aşırı mesafeli: Aile, çocukla aşırı derecede mesafeli bir ilişki kurar ve onu dışlar.

Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan bakış açısı ve tutumları, çocuğun gelişimini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ailelerin, çocuklarının zihin yetersizliğini kabul etmesi ve onlara sevgi ve destek vermesi, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için önemlidir.

Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan bakış açısını ve tutumunu etkileyebilecek faktörler şunlardır:

 • Ailenin sosyoekonomik durumu: Ailenin sosyoekonomik durumu düşük olduğunda, aileler çocuklarının zihin yetersizliği nedeniyle daha fazla stres ve endişe yaşayabilirler.

 • Ailenin eğitim düzeyi: Ailenin eğitim düzeyi yüksek olduğunda, aileler zihin yetersizliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilir ve çocuklarının gelişimine yardımcı olmak için daha fazla fırsata sahip olabilirler.

 • Ailenin kültürel değerleri: Ailenin kültürel değerleri, zihin yetersizliği konusundaki tutumlarını etkileyebilir. Bazı kültürlerde, zihin yetersizliği utanç verici bir durum olarak görülebilir.

 • Ailenin kişisel deneyimleri: Ailenin geçmişte zihin yetersizliği olan bir bireyle deneyimi varsa, bu deneyim onların çocuklarının zihin yetersizliği konusundaki tutumlarını etkileyebilir.

Ailelerin zihin yetersizliği olan çocuklarına karşı olan bakış açısını ve tutumunu olumlu yönde etkileyebilecek faktörler şunlardır:

 • Zihin yetersizliği konusunda bilgilendirme ve destek: Ailelere zihin yetersizliği konusunda bilgilendirme ve destek sağlandığında, çocuklarının zihin yetersizliğini daha iyi anlayabilir ve onlara daha uygun şekilde destek sağlayabilirler.

 • Ailelerin birbirleriyle ve profesyonellerle iletişimi: Ailelerin birbirleriyle ve profesyonellerle iletişim kurması, deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden destek almalarını sağlayabilir.

 • Ailelerin kendi duygularını kabul etmesi ve yönetmesi: Aileler, çocuklarının zihin yetersizliği nedeniyle yaşadıkları duyguları kabul etmeli ve bunları yönetmeyi öğrenmelidir.

Aileler, zihin yetersizliği olan çocuklarının gelişimine yardımcı olmak için aşağıdakileri yapabilirler:

 • Çocuklarının zihin yetersizliğini kabul edin ve onu olduğu gibi sevin.

 • Çocuklarınıza sevgi ve destek verin.

 • Çocuklarınıza uygun eğitim ve destek sağlayın.

 • Çocuklarınıza bağımsız yaşam için ihtiyaç duydukları becerileri öğretin.

 • Çocuklarınıza toplumda kabul görmeleri için fırsatlar sağlayın.

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page