top of page

ENGEL NEDİR?Engel, bir bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumudur.

Engel, bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya dil gelişiminde meydana gelen bir farklılık veya sınırlama olarak da tanımlanabilir. Bu farklılık veya sınırlama, bireyin günlük yaşamda karşılaştığı çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırabilir veya engelleyebilir.

Engel türleri, bireyin yetersizliğinin kaynağına göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Fiziksel engel: Bireyin hareket, görme, işitme, konuşma veya solunum gibi fiziksel işlevlerini etkileyen engellerdir.

  • Zihinsel engel: Bireyin bilişsel, dil ve öğrenme işlevlerini etkileyen engellerdir.

  • Ruhsal engel: Bireyin duygusal, davranışsal veya sosyal işlevlerini etkileyen engellerdir.

  • Duyusal engel: Bireyin görme, işitme veya dokunma gibi duyusal işlevlerini etkileyen engellerdir.

Engeller, bireyin yaşamını birçok farklı şekilde etkileyebilir. Engelli bireyler, günlük yaşamda karşılaştığı çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmekte, eğitim, iş ve sosyal yaşamda zorluklar yaşayabilirler.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler, fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılabilir.

Fiziksel alanlarda alınabilecek önlemler arasında, engelli bireylerin erişimine uygun binalar, ulaşım araçları ve çevre düzenlemesi yer alır. Sosyal alanlarda alınabilecek önlemler arasında, engelli bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılması yer alır. Ekonomik alanlarda alınabilecek önlemler arasında, engelli bireylerin istihdamını ve bağımsız yaşamlarını desteklemek için çalışmalar yapılması yer alır.

Türkiye'de, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, engelli bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal yaşam alanlarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page