top of page

YETERSİZLİK NEDİR?


Yetersizlik, bir bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal veya duyusal işlevlerinde görülen bir farklılık veya sınırlama olarak tanımlanabilir. Bu farklılık veya sınırlama, bireyin günlük yaşamda karşılaştığı çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırabilir veya engelleyebilir.

Yetersizliğin tanımı, bireyin yetersizliğin etkilerini nasıl deneyimlediğine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir bireyin görme yetersizliği, günlük yaşamda görmeyi gerektiren aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırabilir. Ancak, bireyin yetersizliğini telafi etmek için geliştirdiği beceriler de olabilir.

Yetersizliğin nedenleri, bireyden bireye değişebilir. Yetersizlik, doğuştan gelen bir durum olabileceği gibi, sonradan edinilmiş bir durum da olabilir. Yetersizlik nedenleri arasında, genetik faktörler, çevresel faktörler, hastalık veya kazalar yer alabilir.

Yetersizliğin türleri, bireyin yetersizliğinin kaynağına göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Fiziksel yetersizlik: Bireyin hareket, görme, işitme, konuşma veya solunum gibi fiziksel işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Zihinsel yetersizlik: Bireyin bilişsel, dil ve öğrenme işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Ruhsal yetersizlik: Bireyin duygusal, davranışsal veya sosyal işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

 • Duyusal yetersizlik: Bireyin görme, işitme veya dokunma gibi duyusal işlevlerini etkileyen yetersizliklerdir.

Yetersizliğin bireyin yaşamını birçok farklı şekilde etkileyebilir. Yetersizliği olan bireyler, günlük yaşamda karşılaştığı çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmekte, eğitim, iş ve sosyal yaşamda zorluklar yaşayabilirler.

Yetersizliği olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler, fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılabilir.

Fiziksel alanlarda alınabilecek önlemler arasında, yetersizliği olan bireylerin erişimine uygun binalar, ulaşım araçları ve çevre düzenlemesi yer alır. Sosyal alanlarda alınabilecek önlemler arasında, yetersizliği olan bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılması yer alır. Ekonomik alanlarda alınabilecek önlemler arasında, yetersizliği olan bireylerin istihdamını ve bağımsız yaşamlarını desteklemek için çalışmalar yapılması yer alır.

Türkiye'de, yetersizliği olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, yetersizliği olan bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal yaşam alanlarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Yetersizliğin etkileri, yetersizliğin türüne, şiddetine ve bireyin kişisel özelliklerine göre değişebilir. Yetersizliği olan bireyler, aşağıdaki etkileri yaşayabilirler:

 • Günlük aktivitelerde zorluk

 • Eğitim, iş ve sosyal yaşamda zorluk

 • Duygusal sorunlar

 • Sosyal izolasyon

Yetersizliğin tedavisi, yetersizliğin türüne ve şiddetine göre değişebilir. Yetersizliğin tedavisi, tıbbi tedavi, rehabilitasyon, destek grupları veya diğer müdahaleleri içerebilir.

Yetersizliği olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Yetersizlik hakkında farkındalık oluşturmak

 • Yetersizliği olan bireylere uygun eğitim ve istihdam fırsatları sağlamak

 • Yetersizliği olan bireylere sosyal destek sağlamak

 • Yetersizliği olan bireyler için erişilebilirlik düzenlemeleri yapmak

Yetersizliği olan bireyler, aşağıdakileri yaparak yaşamlarını kolaylaştırabilirler:

 • Yetersizliği ile ilgili bilgi edinmek

 • Destek gruplarına katılmak

 • Yetersizliği ile başa çıkma stratejileri geliştirmek

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page