top of page

ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR NASIL YAPILIR?


Zihin yetersizliği olan öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklikler, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Zihin yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları, zihin yetersizliğinin derecesine ve türüne göre değişebilir. Hafif zihin yetersizliği olan öğrenciler, orta zihin yetersizliği olan öğrencilere göre daha az desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ağır zihin yetersizliği olan öğrenciler, yoğun desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Zihin yetersizliği olan öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar, aşağıdakileri içerebilir:

 • İçerik uyarlamaları: İçerik uyarlamaları, öğrencilerin öğrenmesi gereken materyallerin değiştirilmesini içerir. Bu değişiklikler, materyallerin basitleştirilmesini, görselleştirilmesini veya farklı bir formatta sunulmasını içerebilir.

 • Sunum uyarlamaları: Sunum uyarlamaları, öğrencilerin öğrenme materyallerinin sunulma şeklinin değiştirilmesini içerir. Bu değişiklikler, materyallerin daha yavaş sunulmasını, daha fazla tekrar edilmesini veya daha fazla pratik fırsatı sağlanmasını içerebilir.

 • Süreç uyarlamaları: Süreç uyarlamaları, öğrencilerin öğrenme materyallerini nasıl işlediklerinin değiştirilmesini içerir. Bu değişiklikler, öğrencilerin daha fazla zamana sahip olmasını, daha fazla destek almasını veya farklı bir öğrenme stilini kullanmasını içerebilir.

 • Çevre uyarlamaları: Çevre uyarlamaları, öğrencilerin öğrenme ortamının değiştirilmesini içerir. Bu değişiklikler, daha az gürültülü bir ortam, daha az dikkat dağıtıcı ve daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamayı içerebilir.

Zihin yetersizliği olan öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) aracılığıyla sağlanır. BEP, öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir eğitim programıdır.

Zihin yetersizliği olan için öğretimsel uyarlamalar, aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yardımcı olur.

 • Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yardımcı olur.

 • Öğrencilerin bağımsız yaşam ve işlevselliklerini geliştirmeye yardımcı olur.

Zihin yetersizliği olan öğrencilerin öğretimsel uyarlamaları, aşağıdaki ilkelere dayanır:

 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanma: Öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmalıdır.

 • Öğrencilerin güçlü yönlerini kullanma: Öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin güçlü yönlerini desteklemeye ve geliştirmeye odaklanmalıdır.

 • Öğrencilerin ilgilerini çekme: Öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin ilgilerini çekmeye ve sürdürmeye odaklanmalıdır.

 • Öğrencilerin bağımsızlığını destekleme: Öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin bağımsızlığını desteklemeye ve geliştirmeye odaklanmalıdır.

Zihin yetersizliği olan öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar, öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini desteklemek için önemli bir araçtır.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page