top of page

ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE EĞİTİMSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?


Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, çocuğun öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için yapılır. Bu değerlendirme, çocuğun eğitim programının ve hizmetlerinin bireyselleştirilmesine yardımcı olur.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, aşağıdakileri içerebilir:

 • Öğrenme profilinin belirlenmesi: Çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi.

 • Öğrenme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme: Çocuğun öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan destek ve hizmetlerin belirlenmesi.

 • Öğrenme hedefleri ve kazanımlarının belirlenmesi: Çocuğun ulaşabileceği öğrenme hedefleri ve kazanımlarının belirlenmesi.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, genellikle bir ekip tarafından yapılır. Bu ekip, özel eğitim öğretmeni, terapistler, okul psikoloğu ve sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonellerden oluşabilir. Ekip, çocuğun ihtiyaçlarını anlamak ve en uygun eğitimi geliştirmek için birlikte çalışır.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Aile görüşmesi: Aile, çocuğun gelişimi hakkında bilgi verir.

 2. Çocuğun gözlemlenmesi: Çocuk, oyun oynarken ve akademik aktiviteleri yaparken gözlemlenir.

 3. Zeka testi: Çocuğa zeka testi uygulanır.

 4. Uyumsal beceri değerlendirmesi: Çocuğa uyumsal beceri değerlendirmesi uygulanır.

 5. Öğrenme profilinin belirlenmesi: Çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi.

 6. Öğrenme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme: Çocuğun öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan destek ve hizmetlerin belirlenmesi.

 7. Öğrenme hedefleri ve kazanımlarının belirlenmesi: Çocuğun ulaşabileceği öğrenme hedefleri ve kazanımlarının belirlenmesi.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, çocuğun öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun eğitimi geliştirmek için önemlidir.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirmenin amacı, çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim programı geliştirmek ve bu programın etkililiğini izlemek ve değerlendirmektir. Bu değerlendirme, çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için gerekli olan destek ve hizmetleri belirlemeye yardımcı olur.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı geliştirmeye yardımcı olur.

 • Çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeye yardımcı olur.

 • Çocuğun bağımsız yaşam ve işlevselliğini geliştirmeye yardımcı olur.

 • Çocuğun aile ve toplumla katılımını geliştirmeye yardımcı olur.

Zihin yetersizliğinde eğitimsel değerlendirme, çocuğun yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Çocuğun ihtiyaçları değiştikçe, eğitim programı da buna göre güncellenmelidir.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page